Starosta obce

Starostka obce: Mgr. Mária Gumanová
                                       tel. : 0948 141 160; 051/778 31 16
 
 
Majetkové priznanie starostky:
 
 

Kontakt

OcÚ Brežany Brežany 20
082 41 Bajerov
IČO: 326887
DIČ: 2020543074
051 /778 3116
0948 141 160
obecbrezany.po@gmail.com