Starosta obce

 

Starostka obce:

Mgr. Mária Gumanová, Brežany 16

 

Tel.: 0948 141 160; 051- 778 31 16

Majetkové priznania starostky

 

Kontakt

OcÚ Brežany Brežany 20
082 41 Bajerov
IČO: 326887
DIČ: 2020543074
051 /778 3116
0948 141 160
obecbrezany.po@gmail.com