Školstvo

V našej obci nie je škôlka, ani škola. Deti z našej obce navštevujú školské zariadenia v Bajerove a Prešove.

Kontakt

OcÚ Brežany Brežany 20
082 41 Bajerov
IČO: 326887
DIČ: 2020543074
051 /778 3116
0948 141 160
obecbrezany.po@gmail.com