Obecný úrad

Pondelok: 7.30 -13.30                                  

Utorok:     7.30 - 13.30        

Streda:     7.30 -13.30             

Štvrtok:    7.30 - 12,00                     

Piatok:     --------

Možnosť dohodnuť čas stretnutia podľa potreby občanov aj inokedy ako sú stanovené úradné hodiny.

Kontakt

OcÚ Brežany Brežany 20
082 41 Bajerov
IČO: 326887
DIČ: 2020543074
051 /778 3116
0948 141 160
obecbrezany.po@gmail.com