Geocaching Brežany

Súradnice kešky: N 48 58.726 E 021 06.633

Internetová stránka keše: www.geocaching.com/geocache/GC5RG71_ciernohorsky-
geocaching-brezany?guid=f7838214-79ce-4001-a7e9-8be0780ecf61

QR kód keše:

 

 

 

 

 

 

Základná charakteristika obce

Katastrálne územie obce Brežany s rozlohou 330 ha susedí s katastrami obcí Janov, Bajerov, Ondrašovce, Rokycany, Kvačany, Sedlice a Žipov. Územie obce je podhorského charakteru, s výškovým rozpoložením od 340 do 529 m.n.m. (Hochmut a kol., 2012). Kataster obce sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Prešov, v Šarišskej vrchovine v doline Ondrášovského potoka (Kropilák a kol., 1977a). V roku 2011 mala 156 obyvateľov. Jej povrch je rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový, s podhorským charakterom. Na území obce sa rovnomerne prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny s trvalo trávnatými porastmi, využívanými na pasenie, a plochy lesnej krajiny (Hochmut a kol., 2012, s.8). Chotár obce situovaný na rozčlenenej nižšej vrchovine je tvorený centrálnokarpatským flyšom. Je prevažne zalesnený a to borovicovo-bukovými a dubovo-hrabovými porastmi. Vyznačuje sa hnedými lesnými a často oglejenými pôdami (Kropilák a kol., 1977a).

História

Najstaršia písomná zmienka o Brežanoch siaha do roku 1329. Začiatkom 15. storočia patrila do majetku Cudarovcov, neskôr Rozgonyiovcov a Joannelliovcov a v 19. storočí Pulskym. V roku 1427 mali Brežany 15 port, v roku 1787 následne 16 domov a 107 obyvateľov a v roku 1828 19 domov so 146 obyvateľmi. Miestni sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, domácimi remeslami ako sú tkáčstvo, košíkarstvo a výroba metiel a taktiež prácou v lesoch. Vývoj názvu obce:  1329 – Boyak, 1355 – Buyak, Buayak, 1786 – Bujakow, 1956 – Brežany (Kropilák a kol., 1977a).

Kultúra a pamiatky

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je gréckokatolícky drevený Chrám sv. Lukáša Evanjelistu, nachádzajúci sa mimo najväčšej koncentrácie drevených kostolov na severovýchodnom Slovensku. Stavba zaradená medzi národné kultúrne pamiatky bola postavená v roku 1727 a patrí medzi najstaršie drevené kostolíky na našom území. Kostol je umiestnený na miernom svahu nad dedinou, v areáli miestneho cintorína. Chrám sa na základe vonkajšieho vzhľadu a vnútornej štruktúry líši od ostatných chrámov východného obradu. Interiér chrámu, vrátane ikonostasu, ktorý dodržiava tradičné byzantské rozmiestnenie ikon, pochádza z prvej polovice 18. storočia. Hlavný oltár v barokovom slohu pochádza z roku 1782 . Na murovanej menze sa nachádza obraz od Františka Ferdynandyho z roku 1782 - Korunovanie Panny Márie (Vico, 2013). Takmer všetci obyvatelia obce boli pôvodne gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch minulého storočia prešli z dôvodu násilnej pravoslavizácie k západnému obradu.  Kostol je do dnešných dní vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, využívaný je však rímskokatolíckymi veriacimi. Obec je v súčasnosti filiálkou gréckokatolíckej farnosti Klenov a zároveň filiálkou rímskokatolíckej farnosti Bajerov (Vico, 2013).

Služby

V obci sa nachádza maloobchodná predajňa potravín a pohostinstvo (Vico, 2013).

Možnosti rekreácie

Brežany ležía v atraktívnom, relatívne málo narušenom prírodnom prostredí. Miernejšie terény poskytujú možnosti na praktizovanie pešej turistiky, cykloturistiky a hubárčenia, v zime lyžiarskej turistiky.

Medzi najuplatňovanejšie formy turistiky na území obci patrí pešia turistika, pre ktorú má najlepšie predpoklady najmä jej severovýchodná časť s poľnými a lesnými turistickými chodníkmi.

Obec slúži ako východisko peších a cykloturistických vychádzok do susedných obcí a blízkeho okolia.

Na verejnej ploche v strede obce sa nachádza minerálny prameň s pitnou vodou krytý dreveným prístreškom.

V blízkosti sa nachádza viacero dobrých miest s výhľadmi na obec a širšie okolie, ide najmä o lokality - Lesík 494 m.n.m. a Bučina 529,4 m.n.m. (Hochmut a kol., 2012).

Kontakt

OcÚ Brežany Brežany 20
082 41 Bajerov
IČO: 326887
DIČ: 2020543074
051 /778 3116
0948 141 160
obecbrezany.po@gmail.com